wp62ee7047.png


wp40c433ea.png
wp698a9965.png
                                   Het strafrecht.

Centraal op deze website staat de wijze waarop conflicten tussen de de burgers en de
overheid  worden behandeld binnen het hiervoor bestemde rechtsgebied, het bestuursrecht.

Het overtreden van het bestuursrecht door een bestuursorgaan of rechter kan echter ook
aanleiding zijn tot het doen van aangifte in het kader van het strafrecht.

Een korte toelichting op de strafrechtprocedure, waarbij ook enkele belangrijke verschillen
met de procedure binnen het bestuursrecht aan de orde komen, vindt u hier:

        Inleiding strafrechtprocedure.


De aangiftes na de uitspraken door de rechtbank Amsterdam.

De eerste aangiftes werden gedaan na de uitspraken van twee bestuursrechters van de
rechtbank Amsterdam. Deze aangiftes werden ingediend bij het arrondissementsparket
Amsterdam onder leiding van de hoofdofficier van justitie, mr G.Th. Hofstee.

Bij deze aangiftes gaat het primair om het feit dat de gemeente Amsterdam nationale
wetgeving op het gebied van het recht op inzage heeft vervangen door eigen beleid en
het buiten toepassing laten van deze nationale wetgeving door de betrokken rechters.

Meer informatie over het verloop van de strafrechtprocedure vindt u hier:

       Aangiftes arrondissement Amsterdam.

 
De aangifte na de uitspraken door  de CRvB.

Na de uitspraak in hoger beroep is opnieuw aangifte gedaan inzake het eigen  beleid van
de gemeente Amsterdam met betrekking tot het recht op inzage.

Deze aangifte werd ingediend bij het arrondissementsparket Midden-Nederland onder
leiding van mr. dr. J.R. Bac. Gezien het feit dat ook hier weer sprake is van aangiftes
tegen arrondissementscollega's, de rechters van de Centrale Raad van Beroep, van de
hoofdofficier is verzocht om deze aangifte te laten behandelen door een ander parket.

Meer informatie over het verloop van deze procedure vindt u hier:

       Aangiftes arrondissement Midden-Nederland