wp7ce3c65e.png


wp40c433ea.png
wp37d33f3c.png
wp6aabe960.png
wp68410eb0.png
wp1e6352b1.png
            Waarschuwingslijst foute rechters


mr. L.C. Bachrach
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.  

2) Deze rechter kan verweten worden niet toe te zien op de correcte toepassing
van artikel 8:42 Awb. Klik hier voor een nadere toelichting.

3) Deze rechter kan verweten worden niet toe te zien op de naleving van bepalingen
uit eerdere uitspraken. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. C. Bakker
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. J.F. Bandringa
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Tegen deze rechter is aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte.
Klik hier voor een nadere toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

mr. C.H. Bangma
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter laat het artikel 6.15 Awb, inzake de doorzendplicht, buiten
toepasssing  wanneer het functioneren van collega’s aan de orde wordt gesteld.
Klik hier voor een nadere toelichting.   

mr. W.F. Claessens
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter gebruikt het voorwendsel van het ontbreken van procesbelang om
geen recht te spreken.
Klik hier voor een nader toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

4) Deze rechter laat het artikel 6.15 Awb, inzake de doorzendplicht, buiten
toepasssing  wanneer het functioneren van collega’s aan de orde wordt gesteld.
Klik hier voor een nadere toelichting.   

mr. A.M.I. van der Does
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. Th.P.J. de Graaf
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

Deze rechter is kennelijk van oordeel dat ieder denkbaar motief van de gemeente
Amsterdam om geen stukken op te leveren per definitie zwaarder weegt dan enig
belang van een burger.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. R.M.N. van den Hazel
Functie: griffier rechtbank Amsterdam

Door deze griffier is een onjuist en misleidend proces-verbaal opgesteld.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. G.M.G. Hink
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1)Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter gebruikt het voorwendsel van het ontbreken van procesbelang om
geen recht te spreken.
Klik hier voor een nader toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

mr. F. Hoogendijk
Functie: rechter rechtbank Amsterdam

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. J.M.A. van der Kolk-Severijns
Functie: rechter/raadsheer  Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr.  J.J.A. Kooijman
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1)Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter laat het artikel 6.15 Awb, inzake de doorzendplicht, buiten
toepasssing  wanneer het functioneren van collega’s aan de orde wordt gesteld.
Klik hier voor een nadere toelichting.   

mr. R.W.L. Koopmans
Functie: rechter rechtbank Amsterdam

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. H.C. Naves
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. C.J. Polak
Functie rechter rechtbank Amsterdam.

Door mr. C.J. Polak is uiteindelijk geen uitspraak gedaan omdat deze zich na
herhaalde wrakingsverzoeken  heeft laten vervangen door mr. L.C. Bachrach.
Aangezien mr. L.C. Bachrach de eerder door mr. C.J. Polak genomen besluiten
om geen getuigen te horen niet heeft herroepen moeten deze besluiten ook
mr. C.J. Polak aangerekend worden.

1) Door mr. C.J. Polak is geweigerd om getuigen op te roepen om te verklaren over
het overtreden van artikel 7:10 Awb.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter kan verweten worden niet toe te zien op de correcte toepassing
van artikel 8:42 Awb. Klik hier voor een nadere toelichting.

3) Deze rechter kan verweten worden niet toe te zien op de naleving van bepalingen
uit eerdere uitspraken. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. R.H.M. Roelofs
Functie: rechter/raadsheer  Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. E.C.R. Schut
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Tegen deze rechter is aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte.
Klik hier voor een nadere toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

mr. drs. Th. G.M.  Simons
Functie: rechter/raadsheer  Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:10 Awb, beslistermijnen bezwaarschrift, buiten
toepassing gelaten. Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. J.P Smit
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. J.C.F. Talman
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Tegen deze rechter is aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte.
Klik hier voor een nadere toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

mr. C. Van Viegen
Functie: rechter/raadsheer Centrale Raad van Beroep.

1)Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter gebruikt het voorwendsel van het ontbreken van procesbelang om
geen recht te spreken.
Klik hier voor een nader toelichting.

3) Deze rechter reduceert het recht op inzage tot een recht om zonder succes te
mogen klagen over het feit dat het recht op inzage wordt onthouden.
Klik hier voor een nadere toelichting.  

mr. B. de Vos
Functie: rechter rechtbank Amsterdam.

1) Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

2) Deze rechter gebruikt het voorwendsel van het ontbreken van procesbelang om
geen recht te spreken.
Klik hier voor een nader toelichting.

3) Door deze rechter is een onjuist en misleidend proces-verbaal opgesteld.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. L.H. Waller
Functie: rechter rechtbank Amsterdam

Deze rechter heeft artikel 7:4 Awb, het recht op inzage, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.


wpef3a1d99.png
Denkt u ook slachtoffer te zijn van deze of andere foute rechters en wilt u
deze foute rechters ook toegevoegd zien aan deze lijst, klik dan op een van
de links in onderstaande lijst. Aan het eind van de toelichting is aangegeven
hoe u foute rechters voor deze lijst kunt aanmelden.